dental-2450751_1280

Restaurativna stomatologija

Podrazumijeva konzervativnu sanaciju svih zuba, uključujući rješavanja karijesnih lezija i oboljenja pulpe.