toothbrush-2696810_1920

Oralna medicina

Zdravlje sluzokože usne duplje je naša briga.
Rana otkrivanje prekanceroznih lezija koje zahtijevaju dalje praćenje je naša obaveza.