Periodontics

Šta sve podrazumijeva detaljan pregled kod stomatologa?

Pregled kod stomatologa nije samo provjera da li je neki zub kvaran, nego i mnogo više od toga.

Stomatološki pregled podrazumijeva i:

  • pregled potpornih struktura zuba
  • merenje dubine sondiranja
  • proveravanje stanja desni
  • prisustva krvarenja desni
  • pregled sluzkože usta i jezika
  • provjera prisustva parafunkcija ili ortodontskih anomalija.

Da li ste znali da se svakih 77 minuta u svijetu postavlja dijagnoza oralnog tumora ili premaligne lezije, nezavisno od godina pacijenta, sa ili bez zuba. Zato se pregledu treba da posveti vrijeme, ne možemo samo baciti pogled u usnu šupljinu. Detaljan pregled zahtijeva poseban termin gdje možemo da se posvetimo Vašem kompletnom oralnom zdravlju.